Kohtaamisia.pdf

Kohtaamisia

Vaikka arkkitehtuuria pidetään ensikädessä visuaalisena tai- teenalana, kohtaamme tilat, paikat, rakennukset ja maiseman aina moniaistisesti. (...) kohtaamme sen samanaikaisesti kaikilla aisteillamme ja elämme sen osana eksistentiaalista maailmaamme, emme itsemme ulkopuolella olevana objektina tai kuvana. Ote esseestä Aistien maisemaKOHTAAMISIA koostuu Juhani Pallasmaan arkkitehtuuriesseistä, joista useimmat ovat alkuaan eri puolilla maailmaa pidettyjä luentoja. Kirjoitukset muodostavat temaattisen läpileikkauksen hänen uudemmista teksteistään. Pääosa niistä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi.Pallasmaa on eri taiteenalojen sekä taiteen ja tieteen välisen vuorovaikutuksen puolestapuhuja. Taiteen eksistentiaalinen sisältö, arkkitehtuurikokemuksen kehollisuus ja moniaistisuus, sekä atmosfäärin käsitteen ja ekologisesti kestävän arkkitehtuurin kriteerien kriittinen tarkastelu ovat kirjan keskeisiä teemoja.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 1.23 MB
ISBN 9789522155573
AUTOR Juhani Pallasmaa
DATEINAME Kohtaamisia.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 03/06/2020

Tervetuloa Kohtaamisia-lehden verkkoversioon. Kuopion kaupungin Kohtaamisia-verkkojulkaisu tarjoaa tietoa kaupungin palveluista, tapahtumista ja ihmisistä.Kerromme ajankohtaisista asioista ja annamme vinkkejä uusien elämysten ja kohtaamisten löytämiseen. Albert Edelfelt - kohtaamisia - Teosluettelo | yle.fi ... Teokset on suojattu tekijänoikeuslain perusteella. Teosten kopiointi kovalevylle, levykkeelle, paperille, kalvolle tai muulle materiaalille on kiellettyä.